Rozważania na dzień 2017-04-03 Drukuj
3 avril
Poniedziałek, 3.04.


Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną (Ps 23, 4).

Moja Córko, św. Blandyna w męczarniach zadawanych jej przez pogan mówiła: Jestem chrześcijanką. Podobnie i my, jeśli dotykają nas jakieś cierpienia i kłopoty, mówmy: Jesteśmy chrześcijanami (św. Franciszek Salezy).

We wszystkich doświadczeniach, jakie przynosi nam życie, Pana Jezus nas uprzedza. On wie, że jesteśmy słabi. Ofiarujmy Mu nasze troski i prośmy, by pomógł nam je znieść. Panie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić!