I Drukuj

Zakon Nawiedzenia NMP Klasztor Sióstr Wizytek z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 34 uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczętymi przed kilku laty pracami remontowymi w klasztorze, w pomieszczeniach zmieniły się znacznie warunki klimatyczne. Spowodowało to konieczność przeprowadzenia pilnej konserwacji i inwentaryzacji zbiorów archiwum zakonnego. Rozpoczęty został cykl inwentaryzacji i konserwacji. Do czasu jego zakończenia i opracowania zbiorów, archiwum jest niedostępne dla kwerend naukowych.